WORKS

GRAPHIC DESIGN

MIKU
FREE MAGAZINE 「miku」

AD: SHINICHIROU SAKAMOTO
D: SHINICHIROU SAKAMOTO
CL: BRIGHT WAY